QUY TRÌNH MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

- Các kết cấu thép phù hợp với tiêu chuẩn JIS3101, SS400 và các tiêu chuẩn tương đương

- Các thiết bị kết cấu thép được mạ kẽm nhúng nóng đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: Tiêu chuẩn Mỹ ASTM123/123M; Tiêu chuẩn Anh BS 1387 - 1985; Tiêu chuẩn úc AS 1074, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5408 và các tiêu chuẩn tương đương.

- Thực hiện quy trình quản lý, sản xuất hiệu quả theo theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

CỘT ĐÈN CHIẾU SÁNG

- Cột đèn chiếu sáng Toàn Phát và chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn chiếu sáng TCCS01:2015/TP.

- Vật liệu sử dụng cho cột đèn phù hợp với tiêu chuẩn JIS3101, SS400 và các tiêu chuẩn tương đương.

- Cột đựơc hàn dọc tự động trong môi trường khí bảo vệ CO2, phù hợp với tiêu chuẩn BS 5135, AWS D1.1 và các tiêu chuẩn tương đương

- Nếu thân cột dưới 12m được chế tạo liền, không nối ghép. Cột được mạ kẽm nhúng nóng phu hợp theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM123/123M, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5408 và các tiêu chuẩn tương đương.

0976.599.858